5 zalet skupu i recyklingu metali kolorowych

Ochrona środowiska i kończących się zasobów surowców naturalnych jest nie tylko ważna, ale i korzystna. Co możemy zyskać dzięki obiegowi zamkniętemu, czyli recyklingowi?

Recyklingowanie złomu staje się coraz istotniejsze w dobie kurczących się złóż surowców naturalnych. Sytuacja w której otwiera się coraz więcej skupów złomu może przynieść same korzyści.

Nowe skupy złomu – więcej miejsc pracy

Coraz większe zapotrzebowanie na recykling metali kolorowych sprawia, że otwiera się coraz więcej punktów skupu złomu. Z każdym nowym punktem pojawiają się nowe oferty pracy. Niski poziom zmechanizowania samego procesu pozyskiwania i segregowania złomu sprawia, że zapotrzebowanie na pracowników jest w tej branży dosyć wysokie. Taka sytuacja poprawia stan bezrobocia. Co ważniejsze – branża ta pozwala na znalezienie pracy osobom bez kwalifikacji.

Obieg zamknięty i niezależność dostępu do metali

Od momentu wprowadzenia przez Chiny ograniczeń dotyczących wywozu metali i ziem ciężkich, wiele krajów zaczęło kierunkować się na GOZ czyli Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym. Ma to na celu zmniejszenie zużycia surowców naturalnych. Skupowanie złomu i pozyskiwanie z niego metali kolorowych ma niebagatelny wpływ na umocnienie obiegu zamkniętego poprzez ograniczenie wydobycia i postawienie na powtórne wykorzystanie już zużytego sprzętu i odpadów produkcyjnych.

Zredukowanie ilości wysypisk, zwiększenie ilości skupów

Sprzęty elektroniczne czy AGD gdy kończą swoją żywotność, najczęściej lądują na wysypisku. Każdy zakup nowego sprzętu przyczynia się do zwiększania się ilości gromadzonych odpadów. Około 15 milionów ton elektrośmieci rocznie produkują same kraje należące do UE. Każdy oddany na skupie złomu sprzęt elektroniczny bądź AGD, to jedna cegiełka w kierunku czystszego krajobrazu i zwolnieniu miejsca, które można wykorzystać pod inwestycje, które przyniosą korzyści nie tylko gospodarczo ale również społecznie.

Niższe zużycie energii – mniejsze koszty produkcji

Wydobywanie surowców naturalnych jest czasochłonne i wymaga ogromnych pokładów energii. Związane z tym koszty są ogromne podczas, gdy recykling metali kolorowych pochłania ułamek energii w porównaniu z wydobyciem. Metale pozyskane w procesie recyklingu są równie czyste i dobrej jakości jak te pozyskane naturalnie. Już teraz ilość metali pozyskanych z recyklingu, która jest w obiegu przekracza 90%. Nie wspominając o tym, że surowce naturalne kiedyś się skończą, więc nie możemy na nich wciąż polegać.

Recykling metali wpływa pozytywnie na nasze środowisko

Skupy złomu i jego recykling są często traktowane jako jedne z narzędzi do uzyskania czystszego środowiska. W czasach kiedy nawet najmniejsze działania mogą mieć duże znaczenie w walce o nasz ekosystem, recykling 75 ton metali w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o tonę jest sporym wyczynem. Przetwarzanie złomu produkuje o wiele mniej toksycznych odpadów niż wydobywanie metalu ze złóż naturalnych, a co za tym idzie nie wprowadza do atmosfery i gleby tak ogromnych ilości szkodliwych substancji. Recykling nie wymaga również tak wielkich zasobów wody i energii, jak proces wydobywczy. Ostatecznie danie drugiego życia sprzętom zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń do składowania odpadów.